szerda, december 08, 2004

komenyistazsidó

Komenyisták. Zsidók. Komenyisták és zsidók.
Szóval hogy is van ez? Stanislaw Krajewski most eligazít (pdf, 203kb).

Az alaptézisek:

1. A marxizmus, a radikális baloldali ideológiák és a "valóságos szocializmus" nem csupán a világtörténelem, a lengyel vagy a magyar történelem egy szeletét alkotják, hanem a zsidó történelem egy fejezetét is.

2. Az antiszemiták durván eltúlozták a zsidók szerepét a kommunizmusban, eltorzították a tényeket, és összeesküvés-elméletek alapján értelmezték őket. A zsidók a kommunizmusnak áldozatai is voltak.

3. A zsidó kommunisták ritkán törődtek zsidó érdekekkel, s gyakran nem is voltak immár tulajdonképpen zsidók.

4. Egyesek azok közül, akik lemondtak zsidóságukról, később visszatértek hozzá. Olyan nagy volt a zsidó kommunisták száma, olyan fontos volt a szerepük, hogy erről a többi zsidónak sem szabad megfeledkeznie.

5. A legmélyebb problémát az jelenti számunkra, hogy a kommunista kötődés bizonyos zsidók esetében kvázi-vallásos jellegű volt.

6. Nincs sajátosan zsidó radikalizmus. Nincs "zsidó kommunizmus". Általános mechanizmusok miatt lettek zsidók kommunistává.

7. Nem a judaizmusból vagy a zsidó tradíciókból fakadt, hanem a társadalmi szituáció vezetett a zsidók szerepvállalásához a kommunizmusban.

8. Nemes és önzetlen szándékok szolgálhatnak gonoszságban való részvétel kiindulópontjaként.

9. Az erkölcsi felelősség lehet közvetett. Az újraéledő kelet-európai zsidó közösségeknek szembe kellene nézniük azzal, milyen örökséget jelent számukra a zsidók szerepe a kommunizmusban. Annak elfogadásából azonban, hogy erkölcsi felelősség terheli a zsidóságot, nem következik, hogy a nem-zsidók kevésbé lennének felelősek.

10. Objektív kutatásra volna szükség annak tisztázására, hogy mekkora méreteket öltött és milyen természetű volt a zsidók részvétele a kommunizmusban. Nem szabad, hogy a "zsidó kommunizmus" antiszemita mítoszának tragikus következményei bármiféle tabut jelentsenek is számunkra.

(Ábrahám Zoltán fordítása)