csütörtök, január 27, 2005

A modern gonoszság szociológiája

"A holokauszt modern, racionális társadalmunk szüleménye, ez a civilizáció magas fokán álló, az emberi kultúra csúcsteljesítményeit nyújtó társadalom vitte végbe. Éppen ezért ennek a társadalomnak, civilizációnak és kultúrának a problémája. [...] Végrehajtásának hosszú és tekervényes története során a holokauszt egyetlen pillanatig sem került összeütközésbe a racionalitás elveivel. A "Végső Megoldás" egyszer sem bizonyult ellentétesnek az eredményes, optimális célmegvalósítás racionális megoldásainak keresésével. Éppen ellenkezőleg! A racionalitáshoz való aggályos ragaszkodásra építhetett leginkább, s egy olyan bürokrácia teremtette meg kivitelezésének feltételeit, amely adekvátnak bizonyult a formájához és a céljaihoz.

Sok olyan mészárlásról, pogromról, tömeggyilkosságról tudunk, amely már-már népirtásszámba megy, ám amit mégis a modern bürokrácia hatékonysága - vagyis szakértelme és technikája, belső igazgatásának tudományos elvei - nélkül követtek el. A holokauszt azonban nyilvánvalóan elképzelhetetlen lett volna egy ilyen bürokrácia nélkül. A holokauszt nem a modernitás előtti barbárság maradványainak irracionális túlcsordulása volt. Minden joga megvolt arra, hogy a modernitás megnyilvánulásaként értelmezze magát; valójában minden más csillagzat alatt idegenül hatott, volna."

Zygmund Bauman: Modernitás és holokauszt >>